Archive for januari, 2009

Regeringen på Piraternas sida!

30 januari 2009

Om piraterna ska kunna påverka möjligheten till ”laglig fildelning” måste man kanske närma sig problemet, inte som tidigare att det ska vara helt ok att ladda ner andras skyddade material, utan på ett mer moget sätt.

Baccus’ Blog har i tidigare inlägg exempelvis pekat på kulturarbetarnas svårigheter att få betalt för sitt nedlagda arbete. Många av kulturarbetana är ju också arbetsgivare, de ska avlöna studiomusiker och studiotekniker etc.

Ett pressmeddelande från Kulturutskottet bifogas. Där framgår det att regeringen tar problemet med ungdomarnas fildelning på allvar och att man avser att få till stånd en förståelse, just för kulturarbetarna. Samtidigt påpekar man att utan den förståelsen kan inget lagligt alternativ utvecklas. Som exempelvis det system som man håller på att ta fram på Isle of Man.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=nkfpkg7D9_1_15

Annonser

Mer info till Piraten!

30 januari 2009

Baccus’ Blog har skrivit om det system som man på Isle of Man diskuterar för att komma ifrån den olagliga fildelningen. Man vill skapa ett system som ger invånarna möjlighet att ladda hem obegränsat med musik för strax över 10 kr per månad. En fast avgift alltså.

Baccus’ Blog anser att om musikindustrin i Sverige anammar den eller någon liknande idé med nedladdning av musik till en överkomlig låg, fast kostnad per månad skulle problemet med den olagliga fildelningen till stor del försvinna.

Inte helt naturligtvis, därför att det kommer alltid att finnas små människor som missbelåtet anser att stöld är helt ok. Det är bara att läsa inläggen från Piratpartiets ledare så är det helt klart att de förespråkar olaglig nedladdning, dvs att stjäla andras material ska vara helt ok.

För att ge dessa små människor, framför allt dessa små piratpartister, som tycker att stöld är ok någonting att tänka på skickar därför Baccus’ Blog med en intressant länk till en artikel som kanske kan vara till nytta för dessa stöldbenägna individer.Åtminstone ge dem något att tänka på.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article497762.ece

Och som vanligt vill Baccus´ Blog be någon läsa upp detta för de nazister som brukar dyka upp vid piraternas demonstrationer. Inte för att nazisterna är så intresserade av fildelning, utan de finns där mer med förhoppning om att det blir bråk, och vill de vara med. Men läs långsamt, så de hänger med.

Var finns solidariteten Mona Sahlin?

29 januari 2009

När man noterar den främlingsfientliga inställningen som ledande socialdemokrater, vänsterpartister och LO-chefer visar upp i samband med den katatrof som drabbat innevånarna i Gaza och Israel blir Baccus’ Blog bekymrad.

Men på vilket sätt har invånarna i Israel drabbats. Ja, inte kanske på samma fruktansvärda sätt som invånarna i Gaza, men man ska dock komma ihåg att upprinnelsen till Israels attack på Hamas i Gaza var ett resultat av flera rakteanfall från Hamas och ett flertal bomber utlösta i bussar och caféer i Israel. På intet sätt påstår Baccus’ Blog att det ursäktar Israels bombningar som framförallt drabbat civila i Gaza – inte minst försvarslösa barn. Vill man ha fred och vilka vill det. EU-kommissionären har redan fördömt Hamas som den som bär det största ansvaret för det som hänt.

Men Socialdemokrater och Vänsterpartister skuldbelägger konsekvent Israel, och enbart Israel. Vissa skuldbelägger även judarna (?) vilket måste betyda att man är mera främlingsfientlig än påläst.

Var finns solidariteten mellan folken, när man så tydligt visar upp en så fullständig främlingsfientlighet. När Olof Palme demonstrerade för Vietnam och krävde ”USA ut ur Vietnam” så var det enda som brann de facklor man bar i demonstrationståget.

Nu är det annorlunda tongångar bland solidaritetens Socialdemokrater och Vänsterpartister.

Nu står Mona Sahlin, Lars Ohly, Jan Eliasson, Wanja Lundby-Wedin, Luciano Astudillo med flera på en estrad där man kan se terrorist-organisationera Hamas och Hezbollahs  flaggor tillsammans med hakkors-flaggor. Man hör hätska rop om att ”krossa” ett land och dess befolkning. Är det ”den nya rödgröna oppositionen”?

Varför vill inte dessa företrädare för den rödgröna oppositionen i första hand arbeta för en varaktig fred och att värna freden mellan folken. Var finns den solidaritet och medkänsla med andra människor i andra länder som väljarna ska känna genomlyser ett parti som man valt att lägga sin röst på.

Vilka kommer inte ihåg när Wanja Lundby-Wedin hetsade sina medlemmar i Vaxholm. Vilka minns inte ropen från LO-medlemmarna till de lettiska kamraterna: ”Go Home”. Är det den solidariteten vi vill se i Sverige. Baccus’ Blog vill inte det, vill du?

Info för en hederlig Pirat (om det finns någon)!

29 januari 2009

Nu kan det vara slut på olagliga nedladdningar från Piraterna, om den svenska musikindustrin gör som på Isle of Man.

För motsvarande drygt 10 kr i månaden i fast avgift kommer man att erbjuda invånarna möjligheten att ladda ner hur mycket musik som helst. Något att ta efter för den svenska musikindustrin, men framförallt kanske något att lobba för Piratpartiet.

Men det kanske inte är intressant för er piratpartister, ni vill ju hellre ladda ner musik utan att fråga upphovsmannen, och framförallt inte betala. Men jag skickar ändå med adressen till artikeln i Ny Teknik, med förhoppning att det kanske finns någon hederlig och intresserad (antagligen ingen pirat)som kan tänka sig en dryg 10:a i månaden för den servicen.

http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article499943.ece

Eftersom det brukar dyka upp en del nazister när ni demonstrerar, och de kan ju inte läsa som ni vet, kanske någon läskunnig pirat kan läsa upp det här för dem. Inte för fort bara så de hänger med.

Antisemitism och främlingsfientlighet inom den rödgröna oppositionen!

28 januari 2009

Opinionsläget för regeringen har förbättrats. Och den rödgröna oppositionens dementipennor börjar glöda. Hur vända detta, jo genom att misstänkligöra motståndarna/regeringen.

Man säger: en röst på Reinfeldt är en röst på Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. En av de som driver den tesen är för övrigt Stig-Björn Ljunggren, socialdemokrat som dessutom kallar sig statsvetare.

Men vad är det som säger det. Av tidigare redovisad statistik har det visat sig att Sverigedemokraternas framgång beror på att de värvat röster från Socialdemokraterna. Är det s-väljare som stöder Sverigedemokraterna och varför det? Beror det på att socialdemokrater känner igen sig i den sverigedemokratiska argumentationen. Kan det, Stig-Björn Ljunggren med flera vara så att de kan vara vågmästare i ett eventuellt rödgrönt regeringsalternativ.

Det är ett troligare scenario med tanke på att de flesta sverigedemokrater värvats från socialdemokrater och att de också därför är större i Skåne än någon annanstans i kandet. För var har vi haft störst främligsfientlighet. Malmö och Landskrona.

Istället för att ”promota” tanken på att Sverigedemokraterna ska bli vågmästare till fördel Alliansen, kanske Stig-Björn Ljunggren och hans övriga kamrater ska vara mer vaksamma därför att vågmästar-rollen istället kommer att få en rödgrön färg.

Den gamle kommunisten Lars Ohlys hatfyllda och antisemitiska angrepp på Israel i vårt demokratiska parlament, eller Mona Sahlins demonstration med flaggspel från terrorister tillsammans med hatfyllda rop på att ”krossa Israel”. Detta tillsammans med den förre partisekreteraren i Norrköping och den förre socialdemokratiske utrikesministern Jan Eliasson. Vi ska inte heller glömma Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande. Ni ger främlingsfientligheten ett ansikte – ditt ansikte Lars, Mona, Jan, Wanja.

Den främlingsfientlighet och det hat mot andra människor vi finner bland både fotfolk, ledare och andra framträdande personer inom det socialdemokratiska partiet är skrämmande. Och samma inställning finns också i Vänsterpartiet med den gamle kommunisten Lars Ohly i spetsen. Alla kommer väl ihåg när Wanja Lundby-Wedins LO-kamrater skrek ”Go Home” till sina Lettiska Kamrater i Vaxholm. Där fick man i och för sig skämmas ordentligt när EU slog Wanjas kamrater på fingrarna.

Var aktsam inom din rörelse, Stig-Björn Ljunggren, ni har större problem än du vill tro och kännas vid.

Bildt vill säkra freden, inte vänstern!

28 januari 2009

Vid dagens riksdagsdebatt om situationen i Gaza framhöll Carl Bildt att det viktigaste var att säkra freden. ”Ingen borde ha intresse att återuppta våldet. Det kräver att isoleringen av Gaza hävs och på så sätt stoppar man smuggling av vapen”

Vänsterpartiets talesman Hans Linde fortsatte den hätska syn på Israel som Lars Ohly i riksdagsdebatten för några dagar sedan gav uttryck för. En hätskhet som då gav Baccus’ Blog en dålig smak i munnen. En smak av antisemitism.

Hans Linde kritiserade regeringen för att inte göra något (det är standardfrasen som oppositionen använder i alla sammanhang) och föreslog att man skulle lagföra israelerna som krigsförbrytare därför att man försvarade sitt land. Bildt replikerade att samarbete var bättre än fördömanden, att Israel hade rätt att försvara sig men att den israeliska isolationspolitiken var ohållbar,

Baccus’ Blog tycker att Lars Ohly och övriga delar av den rödgröna oppositionen ska försöka att undertrycka den hyllningskör av terror- organisationen Hamas som man i olika sammanhang har lätt för att falla in i. Det gäller även Mona Sahlin, Wanja Lundby-Wedin och Jan Eliasson vid demonstrationen på Sergels Torg eller övriga framträdande socialdemokrater vid demonstrationer i Norrköping och Malmö bland annat. (Läs även Baccus’ Blog ”Dags att bränna flaggor, Mona Sahlin?” 2009-01-26)

Det skulle vara smakfullt om den kommunistiska falangen inom Vänsterpartiet inte så ofta och så högljutt tog till brösttoner i utrikesfrågor. Baccus’ Blog har tidigare noterat den beundran som Lars Ohly känner för politiska system som till exempel Kubas och Nordkoreas.

Aftonbladet – om sanningen ska fram?

28 januari 2009

Aftonbladet är en tabloid som med jämna mellanrum sticker ut i debatten. Inte så att man ofta kommer med genomtänkta inlägg utan att man ofta kommer med mer eller mindre osanna inlägg. Om sanningen ska fram.

När det gäller debatten om Försäkringskassan vill media gärna dra fram alla negativa sidor som finns, när det gäller ett eventuellt kaos på FK. Ibland blir det fel och ibland blir det riktigt fel:

Som när Aftonbladets reporter Emma Gårdsäter ska skriva och någon mer ”politisk korrekt” medarbetare ska sätta rubriken. I dagens Aftonblad.se hajade Baccus’ Blog till på rubriken ”Reinfeldt: F-Kassan får inte mer resurser”. Eftersom Baccus’ Blog, i färskt minne från gårdagens ”Rakt På” hade en annan minnebild kunde jag inte låta bli att hoppas på att man hade hittat något i intervjun som Baccus’ Blog hade missat.

Men ack nej, i sin iver att misskreditera FK (och naturligtvis också Reinfeldt) hade rubriksättaren inte ens tyckt att det var mödan värt att läsa Emmas lilla reportage. Han slog upp Aftonbladets ”Manualen för misskreditering av FK”, och där satt den.

För vad stod det egentligen i Emmas reportage. Jo, så här skrev hon bland annat:

”Försiktig med skattebetalarnas pengar”

Försäkringskassan kräver en miljard i ökad anslag påpekade K-G Bergström. Reinfeldt ville på tisdagen inte utlova några mer resurser.

– Jag tycker att man alltid ska vara försiktig med skattebetalarnas pengar. Och att begära en miljard i anslag till en enskild myndighet, det är enormt mycket resurser. Då vill jag ha ett bättre underlag för vad som har hänt och verkligen säkerställa att man rättar till eventuella problem.

Vad Reinfeldt egentligen sade, och vad Emma skrev var att Reinfeldt, för att inte i onödan slösa med medborgarnas skattemedel ville ha mer information innan FK fick mer pengar.

En annan sak var att orsaken till problemen på FK beror på den omorganisation som skedde 2005, det glömde man säga i Aftonbladet – om sanningen ska fram.

Med brunte i baksätet!

27 januari 2009

Baccus` Blog noterade med viss förtjusning att polisen i Polen häromdagen stoppade och bötfällde en bilist för att han körde omkring med en 120-kilos Ponnyhäst i baksätet. I en liten Fiat.

En undran dök upp hos Baccus’ Blog om vem som gör sådant, men kom då genast på svaret. Var det inte den gamle Jämställdhetsministern Jens Orback i Göran Perssons och Mona Sahlins regering som hade en kvinnlig släkting som levde med hästar.

Svaret blev naturligtvi givet, Jens var på bilsemester i Polen, eller…?

Dags att bränna flaggor, Mona Sahlin?

26 januari 2009

Nu börjar resultatet av den katastrof som drabbat Gaza-invånarna så sakteliga visa sig. Skadade och lemlästade barn, barn som för omvärlden talar om den fasa som de tvingats uppleva under krisen. Samtidigt ser vi på bilderna från Gaza, Hamas-män med på gatorna. Hamas är en terrororganisation, glöm aldrig det. Så här skriver SVT:s Text-TV idag:

EU-kommissionär: Hamas ansvar är stort

EU:s biståndskommissionär Louis Michel sade vid ett besök i Gazaremsan i dag att Hamas har ett ”överväldigande ansvar” för kriget där.

-Jag säger avsiktligt det här – Hamas är en terroristorganisation och måste fördömas som en sådan” sade Micel till journalister i Jabaliyya i norra delen av Gaca.

-Folkopinionen är trött på att se att vi betalar om och om igen – vare sig det handlar om EU-kommissionen eller de stora biståndsgivarna – för infrastruktur som sytematiskt förstörs, sade Michel.

För en tid sedan skrev Baccus’ Blog, och kritiserade Mona Sahlin som tillsammans med Wanja Lundby-Wedin och Jan Eliasson bevistade en demonstration i Stockholm med tillhörande nazistflaggor, Hamasflaggor, Hezbollah-flaggor, flaggbränning av den israeliska flaggan, fördömanden och hatfulla rop på hämnd riktat mot israeliska liv och egendom.

Detta gjorde hon tillsammans med andra representater för den rödgröna oppositionen också i andra delar av landet, Malmö och Norrköping exempelvis.

Nu Mona, Wanja och Jan – nu är en bräcklig vapenvila inledd och som enbart kan brytas av Hamas.  Ska ni ut och bränna fler flaggor, passa då på att bränna några Hamas-flaggor så vi får se en seriös och neutral tolkning av världsläget.

Lars Ohly, den gamle kommunisten kommer väl som vanligt att spotta ut sina hatiska slagord i vårt demokratiska parlament, som han gjorde i en debatt för en tid sedan. Som en riktig och äkta kommunist.

Baccus’ Blog har också skrivit att vi ser fram mot en oberoende undersökning av eventuell förekomst krigsbrott, den utredningen är igång och Baccus’ Blog ser fram mot en presentation av utredningen, oavsett vad som står där. Till skillnad kanske mot Mona, Wanja, Jan och Lars.  

Uppdaterat om åtalad Pirat!

21 januari 2009

Enligt åklagaren ska Fredrik Neij ha brutit sig in i en skola och stulit två datorer och en bildskärm. Baccus’ Blog har hittills trott att fildelning endast gällde att stjäla internetbaserat material, inte hårdvara. Men man får aldrig upphöra att förvånas. Åklagaren säger att Fredrik Neij kan bindas till inbrottet genom DNA, detta enligt Realtid.

”Fildelning” kan med andra ord också bevisas genom ett gammalt hederligt blodprov, kanske något att fundera över för alla Pirater. Kan finnas anledning till en liten demonstration igen, eller?