Archive for februari, 2009

Den rödgröna oppositionen riskerar SAAB:s framtid!

28 februari 2009

Ackordscentralens VD Mikael Kubu tar bladet från munnen i en skarpt formulerad debattartikel i Svd. Där går han till angrepp mot oppositionen (han nämner av artighetsskäl inte de ansvariga vid namn dvs; Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstrand ooch Lars Ohly) som han anser kommer att allvarligt skada den rekonstruktion som just nu pågår på SAAB.

Han menar att ”de 4:as gäng” (min beteckning) har lierat sig med GM för att på så sätt, utan att ha underlag för det kräva att skattebetalarna ska betala mångmiljardbelopp till, kanske en bilfabrik som eventuellt inte går att rädda. Detta enbart för att erhålla populistiska inrikespolitiska poäng i en allvarlig ekonomisk kris för företaget. Mikael Kubu skriver:

”Oppositionen vädrar morgonluft och har allierat sig med GM i Saabs kamp efter statliga medel. Saabs överlevnad på kort sikt kan mycket väl hänga på opinionen och mediers vinkling av problematiken”.

Det som Baccus’ Blog tycker är speciellt anmärkningsvärt är att den rödgröna oppositionen, trots att man säger sig värna om bilarbetarna ändå, på ett så flagrant sätt vill riskera tusentals bilarbetares arbetstillfällen. Och detta enbart för att vid valet år 2010 tro sig ha en möjlighet att vinna, och ta över efter Alliansen.

Vad är då avsikten med det mediala opinionsbyggandet som den rödgröna oppositionen med hjälp av Niklas Nordström, tidigare SSU-ordförande och numera delägare i Prime iscensätter. Mikael Kubu skriver vidare;

”Genom offentligheten flyttas fokus från ägaren GM till staten. Om rekonstruktionen misslyckas kommer det sannolikt göras gällande att det var svenska statens fel att Saab, som är ett av våra svenskaste och starkaste varumärken, försattes i konkurs och många tusen människor förlorade jobbet”.

Att tro att den rödgröna oppositionen kommer att ta ansvar för SAAB och de bilarbetare som idag är varslade är något som Baccus’ Blog inte för ett ögonblick delar. Ackordcentralens VD verkar i debattartikeln inte heller dela den åsikten.

Att dessutom IF Metalls ordförande Stefan Löfven deltar i det politiska spektaklet borde få medlemmarna i IF Metall att ställa frågor. Var finns hans lojalitet, hos Socialdemokratiska partiet eller hos medlemmarna i IF Metall?.

Att han dessutom så hårdnackat är motståndare till att hjälpa sina medlemmar med tilläggsförsäkringar vid en eventuell arbetslöshet (något som andra, lika stora LO-förbund redan gjort) är också anmärkningsvärt och borde också ge upphov till frågor från medlemmarna. Stefan Löfven ingår i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Stefan Löfven tillsammans med Mona Sahlin från S, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson från MP och Lars Ohly från V har en del att förklara för väljarna

Problemet är att de inte vet vad de ska säga. Varken om sitt handlingssätt i SAAB-krisen eller varför de sviker sina medlemmar och riskerar deras jobb och det företag som många av deras medlemmar vigt sitt liv åt.

Eller är det kanske deras ”gömda agenda”, att offra bilarbetarna på SAAB för regeringsmakten 2010. Vad tycker man i Trollhättan?

Annonser

Mona Sahlin slutar som partiordförande?

27 februari 2009

Har Mona Sahlin slutat som Socialdemokraternas partiordförande. Och har Maria Wetterstrand tagit över ordförandeklubban i Socialdemokratiska partiet? Ja, vad ska man tro efter att energidiskussionerna med regeringen har brutit samman.

Att Maria Wetterstrand skulle styra Mona Sahlin i den rödgröna oppositionen har Baccus’ Blog skrivit om tidigare. Och när Lars Ohly, den gamle kommunisten blev inbjuden att dela på statsrådsbilarna efter valet 2010, blev Mona Sahlins ledarskap ytterligare decimerat.

Den energiöverenskommelse som Alliansen träffade för en tid sedan, svarade upp till det önskemål som stora delar av den socialdemokratiska ledningen hade. Stefan Löfven, IF Metalls ordförande uttryckte sitt gillande över att jobben skulle vara säkrade för lång tid framöver.Socialdemokratiska debattörer uttryckte sitt gillande.

Nu har Stefan Löfven och hans medlemmar tyvärr snubblat på målsnöret, ett snöre som Mona Sahlin höll i. Ett snöre som hon egentligen tog tag i samtidigt som hon bjöd in Miljöpartiet till sitt samarbete ”som skulle hålla ända fram till år 2020, minst”. Grattis Maria Wetterstrand samtidigt som Baccus’ Blog skickar en sorgsen tanke till Stefan Lövfen och hans medlemmar som ur jobbsynpunkt nu sitter med Svarte Petter.

Vi övriga får väl börja öva på ”åkarbrasor” för att hålla oss varma. För enligt experter – även socialdemokratiska sådana – kommer Miljöpartiets nya socialdemokratiska politik innebära att övningen med ”åkarbrasor” bör starta så snart som möjligt.

TPB-rättegången!

26 februari 2009

Omröstningen är avslutad. Resultatet blev:

75% röstade för ett frikännande. 19% röstade för att de trodde på att de åtalade skulle fällas och 6% ”brydde sig inte”.

Misstanke om att Niklas Nordström kör medial kupp med GM och SAAB!

25 februari 2009

Ackordscentralens VD Mikael Kubu funderar över rekonstruktionen av SAAB. Han misstänker att eftersom General Motors lovat att betala leverantörsskulderna åt SAAB, behovet av en rekonstruktion är oklar. Mikael Kubu för fram teorin att man iscensatt rekonstruktionen för att få medial uppmärksamhet samt att avsikten dessutom skulle vara att sätta press på regeringen.

General Motors vill flytta fokus från sitt eget tillkortakommande och rikta intresset mot regeringen.

Som konsult i mediafrågor etc finns konsultfirman Primes delägare Niklas Nordström. Han är tidigare ordförande i SSU, socialdemokrat och som Baccus’ Blog skrivit om tidigare, aktuell för en post i en eventuell rödgrön regering 2010.

Om det här är något som Niklas Nordström iscensatt i samråd med sin partikamrat Mona Sahlin är det mycket anmärkningsvärt. Framför allt därför att Mona Sahlin med hjälp av sin blivande vapendragare Niklas Nordström äventyrar både SAAB som företag som de anställdas arbeten.

Hur mycket, och om, Lars Ohly, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand är informerade och även delaktiga i en eventuell iscensatt ”medial” rekonstruktion är svårt att säga i dagsläget.

Maria Wettersrrand har varit ovanligt tyst i SAAB-krisen. Peter Eriksson sade senast idag, i en intervju med dagens eko att han tyckte att regeringen, utan närmare kontroll skulle bevilja SAAB lån. Lars Ohly har inte sagt något mer än att man ska ”kämpa” på SAAB. Att Lars Ohly inte tar mer medial plats än han gjorde vid besöket i Trollhättan är ovanligt. Mona Sahlin har den senaste tiden också varit ovanligt sparsam med komentarer. Och hur mycket är SAAB:s ledning involverade.

Baccus’ Blog gräver vidare.

Motgång för Pirater i Riksdagen idag!

25 februari 2009

Med stor majoritet röstade Sveriges Riksdag igenom Ipred-lagen idag. Nu är det klart att Piraterna som laddar ner upphovsrättsskyddat material med hjälp av bland annat Pirate Bay kan råka illa ut.

Engström och Falkvinge i Piratpartiet ser det som en motgång för demokratin. Baccus’ Blog anser däremot att det är en framgång för kulturarbetarna i Sverige.

Kulturarbetarna har efter kanske veckor av kreativt arbete fått se den inkomst som deras kreativa arbete skulle inbringa gå upp i rök. Genom att en Pirat, utan tanke på den stöld som det i grunden är laddat ner hans arbete olagligt. Nu finns det laglig möjlighet att få ersättning från de Pirater som inte riktigt förstår innebörden av ord som hederlighet, ärlighet, moral.

Baccus’ Blog noterar att två partier röstade nej. MP och V. Vänsterpartiets motstånd förvånar inte Baccus’ Blog då partiet tidigare hette Vänsterpartiet Kommunisterna och vars ideologi i många länder ledde till att man med rutin berövade sina medborgare egendomar och andra tillgångar.

Peter Eriksson mumlar svarslöst i skägget!

25 februari 2009

I Ekot intervjuades Peter Eriksson om den pågående SAAB-krisen. Hans åsikt var, precis som Mona Sahlins, att regeringen skulle bevilja SAAB ett mångmiljardlån utan några som helst garantier om möjlighet till återbetalning.

Han lyckades också med konststycket att jämföra SAAB:s situation med Volvos, en halsbrytande jämförelse, där Peter Eriksson mer visar upp sin bristande kunskap i hanteringen av, och bakgrunden för de båda företagen, än visar upp något som helst förslag till långsiktig lösning för SAAB. Återigen vill nog Baccus’ Blog påminna om att det för skattebetalarna, och för bilarbetarna på SAAB och Volvo är bra att det inte är den rödgröna oppositionen som styr och ställer i Sverige.

Ekots reporter ville också ha svar på om Peter Eriksson tyckte det var rätt att låna ut så mycket pengar till ett bilföretag som idag inte hade en produktlinje som faller bilköparna på läppen. Men att Peter Eriksson skulle bry sig om sådana futtigheter som att SAAB dessutom saknar ägare (något som exempelvis Volvo har) och söker ägare det var det inte tal om. Att SAAB är mitt i en rekonstruktion där man inte än kan säga om företaget kommer att vara kvar eller inte (något som i och för sig alla vill) var inte alls nödvändigt att lägga någon större aspekt på. Peter Eriksson tycker till och med att det är helt riktigt att strö ut skattebetalarnas pengar utan någon som helst kontroll på var de hamnar.

Peter Eriksson mumlar vidare i skägget, utan svar om någonting. Men med hopp om en ljusnande framtid för sig. För inte kan det bli en ljusnande framtid för dig om den rödgröna oppositionen vinner valet 2010. Inte med den inställningen om hur förvaltning av skattebetalarnas pengar ska skötas.

Baccus’ Blog tillsammans med de allra flesta (även bland rödgröna väljare) tycker att regeringen med Maud Olofsson gör ett bra jobb, när det gäller att lösa krisen för fordonsindustrin.

Och fortfarande väntar Baccus’ Blog på att den rödgröna oppositionen ska presentera en lösning på problemen inom fordonsindustrin. Att strö populistiska och verklighetsfrämmande löften kring sig löser inte krisen utan är enbart oseriöst och gör bara människor oroliga.

Den enda som hittills kommit med något var den gamle kommunisten Lars Ohly som var på besök i Trollhättan i veckan. Hans föerslag till lösning: ”Upp till kamp”. Ok, vad kan man annat vänta sig av en gammal kommunist.

Volvo får lån, SAAB får vänta!

24 februari 2009

Volvo har lämnat in sin låneansökan till EIB och fått positivt gehör. Man konner med all sannolikhet få de 5 miljarderna som man ansökt om. Bakom Volvo och ansökan om lån står Ford, som också står som ägare till Volvo fram till en ny ägare träder in i Vovo PV.

Volvo får lån från EIB till skillnad från SAAB där beskedet från ägaren General Motors är att GM endast kommer att stå som ägare fram till årets slut. GM som alltså tagit sin hand från SAAB ställer bilföretaget i en sämre dager än Volvo. Regeringen genom Maud Olofsson har klart utsagt att utan en ägare som är villig att driva SAAB vidare även efter årsskiftet kan inte regeringen gå in och ge kreditgarantier för lånet från EIB.

Nu äntligen, efter lång rad av uppslitande debatter och diskussioner verkar nu SAAB-ledningen förstå att ägandet är viktigt. Till stor oro för personalen.

Baccus’ Blog undrar stillsamt om Niklas Nordström, den socialdemokratiske konsulten från Prime inte har förstått detta eller om han mörkat för SAAB.

Eller hur kan Mona Sahlin, så envist hävda att ”vi ska ge SAAB en chans” och utan några som helst garantier vara villig att betala ut de 29 miljarderna som riksdagen avsatt till hela fordonsindustrin till ett företag som saknar ägare. De pengarna hade med blixtens hastighet försvunnit in i den amerikanske biljättens svarta hål.

Att Stefan Löfven från IF Metall tycker att ”affärsplanen är bra” och att ägarfrågan inte är någon ko på isen. Det är bara att betala, tycker han att regeringen ska tycka, och göra. Men det ju också hans roll som metallordförande och medlem i socialdemokraternas verkställande utskott.

Med tanke på vad den rödgröna oppositionen har lyckats uträtta i spåren av SAAB-krisen gör att Baccus’ Blog är tacksam att vi har en ansvarsfull regering och ett statsråd som talar klarspråk och dessutom vet vad hon pratar om.

Olofsson och Littorin ger hopp till Trollhättan!

23 februari 2009

Att lyssna är viktigt. Även för SAAB:s ledning. Speciellt i ett så känsligt läge som i fallet med SAAB. Företagets VD Jan-Åke Jonsson sa till media, efter samtalen med regeringens båda ministrar – Olofsson och Littorin att han nu förstod att ägarfrågan är viktig. Äntligen. Ägarfrågan skulle nu prioriteras. På tiden.

Uppenbarligen har Jan-Åke Jonsson tillsammans med det lokala facket och kommunens representanter lyssnat för mycket på Mona Sahlin och hennes kamrater än på regeringens representanter, de personer som de borde ha lyssnat till.

Lars Ohly var för övrigt även han på besök i Trollhättan. Hans förslag till lösning; han uppmanade till kamp(!?).

Maud Olofsson talade om att ett antal intressenter av SAAB hade hört av sig till Näringsdepartetmentet och blivit vidaresända till rekonstruktören. (Har inte SAAB:s ledning och rekonstruktören kontakt?)

Sven-Otto Littorin talade om att man lämnat in en ansökan om EU-bidrag för att kunna hjälpa till i de fall SAAB-medarbetare skulle friställas i processen. Baccus’ Blog har i tidigare inlägg berättat om hur man kraftigt förstärkt den arbetsmarknadspolitiska närvaron i Trollhättan.

Baccus’ Blog tror att det hade varit enklare, snabbare och framkallat mindre oro hos de anställda i Trollhättan om man redan från början hade haft den här öppna kontakten med regeringsföreträdarna. Istället för att koncentrera sig på att få desinformation från den rödgröna oppositionens representanter, som uppenbarligen är mer intresserade av att ta politiska poäng än att hjälpa SAAB och företagets medarbetare.

Läs för övrigt Expressens intervju med Mona Sahlin om hur hon hade tänkt sig att lösa SAAB-krisen.

https://baccusblogg.wordpress.com/2009/02/19/mona-loser-krisen-eller-inte/

Nu vet Mona Sahlin…eller vet hon inte?

23 februari 2009

I söndagens Agenda i SVT2 möttes Mona Sahlin och Maud Olofsson i debatt.

Mona Sahlin, som under en längre tid och vid flera tillfällen kritiserat regeringen, och då främst Maud Olofsson för passivitet i SAAB-krisen.Skulle hon äntligen tala om vad hon själv och oppositionen hade för lösning på SAAB-krisen? Agenda hade även bjudit in Stefan Löfven från Metall samt SAAB:s VD Jan-Åke Jonsson.

Och vad kom fram av debatten. Maud Olofsson stod kvar vid kravet på en hållbar affärsplan. Den affärsplan som SAAB utarbetat, och som GM avvisat genom bland annat att ta sin hand från företaget ansåg inte näringsministern höll. Hon efterlyste också någon blivande ägare som skulle kunna gå in och garantera fortsatt drift av företaget. SAAB:s VD Jan-Åke Jonsson svarade, i mycket svävande ordalag att det fanns intressenter. Men kunde samtidigt inte presentera mer än förhoppningar om att det skulle lösa sig för SAAB med nya bilmodeller. Stämningen mellan SAAB:s VD och näringsministern var spänd samtidigt som de efterfrågade beskeden från regeringen, som Jonsson inte tyckte var tillräckliga berodde enligt näringsministern att det snarare var så att han kanske inte tyckte om beskeden som gavs.

Stefan Löfven från IF Metall tyckte som Jan-Åke Jonsson, dvs att affärsplanen var ypperlig, men det är ju också hans roll. Han har ju ett antal betalande medlemmar på SAAB i Trollhättan. Inte att förglömma att han också sitter i Socialdemokraternas Verkställande utskott.

Vad sade då Mona Sahlin. Hon kom inte med någon lösning av SAAB-krisen, vilket  Baccus’ Blog inte heller hade väntat sig. Inte heller programledaren i Agenda verkade det som. Mona Sahlins enda besked var att hon tyckte att ”SAAB skulle få en chans”. Detta med hjälp av de 28 miljarder som skulle hjälpa hela fordonsindustrin skulle nu, enligt Mona Sahlin läggas in i en bilfabrik som under de senaste 15 åren gått med 20 miljarder i förlust. Med en produktlinje som ingen efterfrågade och med en affärsplan som är mer ett rop på hjälp än seriös.

I söndagens Agenda visade alltså Mona Sahlin upp sitt starkaste kort i SAAB-krisen: ”Jag tycker att vi ska ge SAAB en chans”. Ge dem 28 miljarder av skattebetalarnas pengar. Sedan får vi se hur mycket mer de behöver.

Baccus’ Blog undrar lite stillsamt vad Mona Sahlin vet som INGEN annan vet. Eller är det bara partipolitik som gör att den rödgröna oppositionens statsministerkandidat strör ofinansierade löften omkring sig. Eller vet hon forfarande inte vad hon tycker.

Baccus’ Blog känner  med bilarbetarna och ledningen på SAAB om de tror att räddningen för SAAB ligger i populistiska och verklighetsfrämmande löften från den rödgröna oppositionen.

Oppositionens svar på ”Vad gör vi med SAAB”: Lars höjer skatten, Maria och Peter höjer bensinen och Mona vet inte!

22 februari 2009

Ska man förhandla med någon, måste man ha någon att förhandla med. Det var statsminister Fredrik Reinfeldts besked till media angående regeringens handläggning av SAAB.

Under tiden som den i veckan startade rekonstruktionen av bilföretaget precis startat kommer Mona Sahlin med ytterligare kritik mot regeringen. Man måste göra något, är hennes flera gånger upprepade mantra. Problemet är att hon inte säger vad hon tycker man ska göra. Och det beror naturligtvis på att hon inte vet. För några veckor sedan ville hon, i ekots lördagsintervju att skattebetalarna skulle gå in och ”deläga” SAAB utan att tala om att om man ska deläga något förutsätter det ju att det finns minst en till som äger. Annars ”heläger” man. Efter en tid ville hon inte kännas vid vad hon sagt, nu ville hon absolut inte att skattebetalarna skulle ”deläga” SAAB men kunde fortfarande inte tala om vad hon tycker man ska göra. En, i sammahanget vanligt förekommande slutsats hos den rödgröna oppositionen.

Vad säger de övriga i den rödgröna oppositionen. Lars Ohly tycker, som en riktigt äkta kommunist att staten ska äga allt. Oavsett vad det kostar skattebetalarna. Det finns ju alltid möjlighet att höja skatten, något som Lars Ohly redan aviserat ska drabba vårdbiträdet i Helsingborg som tjänar 17.000 i månaden och som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Maria Wetterstrand säger ingenting utan skickar fram Peter Eriksson, som precis som Mona Sahlin inte riktigt vet vad man ska göra. Han mumlar lite fundersamt i skägget och tycker rent allmänt att regeringen gör ett dåligt jobb och att han skulle kunna göra det bättre. Men vad han ska göra och hur, det kan han inte riktigt få fram. Men bra blir det. Baccus’ Blog har inte glömt hur Peter Eriksson och Maria Wetterstrand ska ”rädda” SAAB, man ska höja bensinskatten med 2 kr per liter. ”Strålande Sickan” hör man i bakgrunden Ulf Brunnberg utbrista i Jönsson-ligan.

Låt rekonstruktören bli klar med sin utredning, så vet åtminstone regeringen vad den ska göra. Och hur. Att den rödgröna oppositionen vet hur den vill att man ska göra har inte Baccus’ Blog någon som helst förhoppning om.

Fredrik Reinfeldt har redan sagt att om någon finns som vill äga SAAB, finns det en motpart för regeringen att förhandla med. Då finns resurser hos Alliansregeringen tillgängliga, med undsättningslån, utveklingspengar etc. Under tiden tar Alliansen ansvar genom att förbereda om det värsta skulle inträffa – man förstärker den arbetsmarknadspolitiska närvaron i Trollhättan.

Och man gör det för bilarbetarna på SAAB och dess underleverantörer. Utan någon baktanke på politiska poäng utan enbart med ett ansvarstagande för och med omtanke om de berörda bilarbetarna.