Archive for april, 2010

Paniken (s)prider sig i Göteborg

30 april 2010

Efter reportaget SVT:s Uppdrag Granskning om misstänkta mutbrott i Göteborg sprider sig paniken bland den politiska majoriteten i rikets andra stad.

Kommunalrådet Anneli Hulthén (S) har samlat de ansvariga cheferna till krismöte. Baccus´  blog noterar att man inom S sent omsider tar tag i problemet. Och ser fram mot en uppstramning av den politiska ledningen av de olika förvaltningarna i Göteborg.

Baccus´ blog noterar också att den rödgröna oppositionen fortfarande leder i kapplöpningen om den politiska makten i Sverige, och hoppas naturligtvis att moralen bland de mutbara i Göteborg inte sprider sig vidare till riksplandet, om opinionen kvarstår som nu.

Annonser

De Rödgröna lovar miljarder, Alliansen betalar!

28 april 2010

I dagarna har den rödgröna oppositionen gått ut brett i media och lovat över 100 miljarder till den offentliga sektorn.

Var finner man pengarna undrar väljarkåren. Baccus´ blog har som vanligt svaret. Och levererar svaret  genom en gammal klassiker.

Läs här hur de hittat de 100 miljarderna: https://baccusblogg.wordpress.com/2010/02/17/lagre-statsskuld-2009-an-2005/

Varför kan man inte lita på en socialdemokrat?

5 april 2010

I en överenskommelse mellan Alliansens regeringspartier och Socialdemokraterna kom man 2008 överens om att utreda den eventuella möjligheten att höja den lägsta åldersgränsen för pension, från 61 år till 62 år. Förslaget kom därför att det skulle förbättra ”pensionskassan” med 100 miljarder. Och Alliansen var, tillsamans med Socialdemokraterna överens om att en översyn var nödvändig för att säkra pensinskapitalet för framtiden.

Nu går Ylva Johansson (S) ut och säger att Socialdemokraterna säger nej till förslaget. Enligt ledande Socialdemokrater beror ändringen av den tidigare ståndpunkten på att regeringspartierna inte, efter att överenskommelsen gjordes frågar den rödgröna oppositionen om råd. (Inte längre och inte i alla frågor. S har tydligen glömt bort vem som regerar landet) 

En socialdemokrat som är putt, ställer gärna till det för Sveriges pensionärer, bara han/hon får sin vilja igenom. För att få det har man dessutom mobiliserat sin alltid så alerta kamporganisation PRO, som i dagarna uppmanat pensionärerna att demonstrera.  

Demonstrera mot vem, undrar Baccus´ blog. PRO har gjort sig känd för att alltid, i alla frågor agera med en för medlemmarna dold socialdemokratisk agenda.

När ska PRO:s medlemmar upptäcka att deras medlemsorganisation enbart är en politisk kamporganisation för S och inte en organisation för medlemmarnas bästa. Och när ska Socialdemokratiska väljare lära sig att ställa frågan; ”När kan man lita på en Socialdemokratisk politiker?”

Pensionärerna uppmanas att demonstrera, men mot vem?

4 april 2010

Den socialdemokratiska kamporganisationen PRO har uppmanat sina medlemmar att gå ut på gatorna och demonstrera mot den ”orättvisa pensionärsskatten”. 

Baccus´ blog ska inte här gå in i djupare diskussioner om den s.k. ”pensionärsskatten”. Som alltså inte finns. Vi betalar ju faktiskt alla samma skatt,  men att de som arbetar har ett ”jobbskatteavdrag”.   (”Jobbskatteavdraget” kallades tidigare, under den Socialdemokratiska regeringen ”förvärvsavdrag”. Utan att det kom några protester från PRO.)  

Istället tänkte Baccus´ blog som vanligt i sådana här sammanhang komma med en gammal klassiker. Om hur pensionärerna kommer att beskattas under en rödgrön regering.

https://baccusblogg.wordpress.com/2008/10/06/sahlin-hojer-chockskatten-for-pensionarer/

Det här är bara ett exempel på en klassiker från Baccus´ blog. Ett exempel på hur den rödgröna oppositionen kommer att förändra/försämra för pensionärerna. Och där den socialdemokratiska kamporganisationen PRO utan protester visar upp sig i sitt ledband från Socialdemokraterna.

Baccus´ blog  undrar när pensionärerna i Sverige ska upptäcka hur PRO kontinuerligt arbetar för Socialdemokraterna och mot varje, icke Socialdemokratisk regeringskonstellation. Istället för att arbeta för sina medlemmar. Och utan dold politisk agenda.