Archive for september, 2011

Turkiet rustar för krig mot Cypern och Israel! Har fått klartecken från den turkiska ledningen!

21 september 2011

Redan 2010 fick den turkiska generalstaben klartecken för att gå i krig mot Cypern och senare även Israel för att för egen del komma åt olje- och gasfyndigheterna i Östra Medelhavet.

Den turkiska aggressionen just nu, har då fått sin säkerhetspolitiska förklaring.

Den aggressiva hållningen med hot om militär intervention mot EU-medlemmen Cypern i samband med att den grekcypriotiska regeringen beslutat genomföra borrningar i sin egen odiskutabla ekonomiska zon får därmed sin förklaring.

Den aggressiva hållningen med hot om militärt angrepp mot Israel får därmed sin förklaring.

Frågan är om den Europeiska Unionen tillsammans med USA är beredda om Turkiets generalstab, som redan 2010 fått klartecken från turkiska jurister beslutar att gå i krig mot de två länderna. Om herraväldet över gas- och oljefyndigheterna i Östra Medelhavet, oavsett inom vilket territoriellt område de fyndigheterna finns.

Baccus´ blog noterar att Turkiet, i sin strävan att framstå som en stormakt i Östra Medelhavet och Mellersta Östern har begärt – och fått klartecken från Turkiets ledning att gå i krig. I ett sedan länge labilt område.

Läs mer här:

http://www.cyprus-mail.com/cyprus/turkey-s-resolve-tested-drilling/20110921

Annonser

Turkiets Erdogan får smäll på fingrarna av Catherine Ashton!

19 september 2011

Nu reagerar EU på den pågående aggressionen gentemot Republiken Cypern. Och det är EU:s utrikesminister som agerar. Men hon tar inte själv kontakt med Erdogan, hon skickar fram sin kvinnliga assistent, Maja.

Maja Kocijancic, taleskvinna för EU:s utrikesminister Catherine Ashton uppmanar den turkiska regeringen att lugna ner sig och inte komma med fler hot riktade mot den grekcypriotiska regeringen.

Läs mer:

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article13647101.ab

Cypern som ordförandeland i EU 2012 gör Turkiet rasande! Turkiet vill bestämma EU:s Agenda!

19 september 2011

Turkiet rasar över att Cypern blir ordförandeland i EU 2012. Samtidigt som man hotar Cypern med militärt våld om grekcyprioterna börjar borra efter gas och olja i den grekcypriotiska ekonomiska zonen har Turkiet hittat ännu en anledning att visa tänderna mot Republiken Cypern.

Nu hotar Turkiet att lämna EU-förhandlingarna om Cypern blir ordförandeland i EU. Turkiet anser att det är Turkiet som ska bestämma EU:s agenda.

Den grekcypriotiska regeringen har, beträffande olje- och gasprospekteringen inom sin ekonomiska zon meddelat den turkiska regeringen att inkomsterna från gas- och oljefältet kommer att stanna i Republiken Cypern. Innan en acceptabel lösning av Cypern-frågan kommer inte någon del av inkomsterna att tillfalla den turkcypriotiska, av Turkiet ockuperade sidan sidan.

Baccus´ blog noterar med tillfredsställelse det ökande intresset från svenska media beträffande den aggressiva hållningen från Turkiet mot ett litet, av Turkiet ockuperat EU-land.

Läs er här:

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article13643096.ab

Baccus´ blog ser fram mot ett starkare avståndstagare från EU vad beträffar den turkiska aggressiva hållningen mot ett medlemsland i den Europeiska Unionen!

Cyperns utrikesminister varnar Turkiet!

18 september 2011

Den cypriotiska utrikesministern Kozakou-Marcoullis varnar Turkiet för att sända in krigsfartyg i området kring borrområdet, i Cyperns exklusiva ekonomiska zon.

Utrikesministern säger vidare att vid en acceptabel lösning av Cypern-konflikten och en tillbakadragning av den turkiska armén – som består av 40.000 tungt beväpnad trupp – skulle innebära att även den turkcypriotiska befolkningen skulle få tillgång till den välfärd som inkomsterna från gas och olja kommer Cypern till del.

Innan en lösning av Cypern-konflikten, klargör utrikesminister  Kozakou-Marcoullis kommer inget av de blivande olje- och gasinkomsterna komma turkcyprioterna till del.

Utrikesministern varnar dessutom Turkiet för att närma sig cypriotiskt territorium då Turkiet då bryter med både Förenta Nationerna som den Europeiska Unionen.  Kozakou-Marcoullis slutar intervjun med att dessutom påminna om att borrföretaget har sitt säte i Houston, Texas vilket borde vara en information som dämpar den aggressiva tonen från den turkiska premiärministern.

Läs mer här:

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article13643096.ab

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/turkiet-hotar-frysa-eu-kontakter_6478728.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-hotar-frysa-eu-kontakter

http://www.cyprus-mail.com/cyprus/marcoullis-we-will-not-back-down/20110918

Förenta Nationerna uppmanar Turkiet att dämpa ner tonläget mot Cypern!

18 september 2011

Turkiets premiärminister fortsätter med sina aggressiva politiska angrepp på Cypern och Israel. Nu går Förenta Nationerna in i debatten och uppmanar Turkiets premiärminister att dämpa tonen.

Att Turkiets aggressiva politiska utspel förorsakat ett angrepp mot den Israeliska ambassaden i Kairo gör inte att Baccus´ blog anser att Turkiets väg mot demokrati och ett kommande medlemskap i EU kortas ner.

Cyperns regering har uppmanat sin armé att övervaka den turkiska krigsmaktens närvaro kring den cypriotiska borrplattformen. Ett felaktigt val av en turkisk officer kan lätt utvecklas till en militär konflikt mellan länderna. Och med tanke på att amerikanska företag är involverade i borrningarna borde Turkiets premiärminister dämpa ner sig. Läs mer här:

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/farligt-tal-i-turkiet

http://www.cyprus-mail.com/cyprus/un-urges-resolution-gas-dispute/20110917

Turkisk aggression uppmärksammas nu även av svensk media!

16 september 2011

I ett par uppmärksammade inlägg har Baccus´ blog skrivit om den turkiska premiärministerns aggressiva attacker mot EU-medlemmen, Republiken Cypern.

Turkiet är irriterat över att Cypern, med början nästa vecka ska börja borra efter olja och gas i republikens ekonomiska zon, utanför landets södra kust. Gränsen för den ekonomiska zonen har för övrigt bekräftats av Förenta Nationerna. Borrningarna ska utföras av ett amerikanskt borrföretag, vilket inneburit att det amerikanska utrikesdepartementet blivit intresserat av konflikten mellan Turkiet och Cypern. USA:s Utrikesdepartement har också bekräftat Cyperns rätt till den ekonomiska zonen och samtidigt framfört en anmaning till Turkiet att lugna ner sig.

Borrningarna utförs i gränsen mellan Cypern och Israels ekonomiska zoner. Detta har också inneburit att Turkiet hotat Israel militärt. Turkiet har nära 2 dussin krigsfartyg samt jakt- och bombflyg i direkt närhet av borrningsområdet.

Turkiet har också framfört att man kommer att militärt skydda nästa ”ship to Gaza” – konvoj som går mot Israel. Detta med anledning av Israels ockupation av Palestinsk område.

Även om Turkiet – och andra anser att ockupationen är fel kan Baccus´ Blog inte se hur Turkiet på ett seriöst sätt kan slå ner på ett land  för att göra det som Turkiet självt gjorde 1974. Turkiet ockuperar idag Cypriotiskt territorium och har gjort det sedan 1974. Man har idag över 40.000 tungt beväpnade soldater på den ockuperade delen av Cypern. Man ökar kontinuerligt på den turkiska befolkningen genom nya bosättningar och med inflyttade turkiska fastlandsbor.

Att den Europeiska Unionen tillåter att den turkiska aggressionen får fortsätta, och att man tillåter Turkiet att hota ett medlemsland militärt samtidigt utan att reagera över Turkiets militära närvaro på den norra delen av Cypern är häpnadsväckande.

Baccus´Blogg länkar till Dagens Nyheter och den engelskspråkiga Cyprus Mail:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-hotar-med-flottnarvaro

 

http://www.cyprus-mail.com/cyprus/turkey-watchful-oil-rig-moved-position/20110916

Turkiet hotar att anfalla Cypern! Cypern mobiliserar armén!

10 september 2011

Turkiet hotar återigen att anfalla EU-landet Cypern militärt. Den cypriotiske presidenten uppmanar nu den cypriotiska armén att skärpa försvaret mot en eventuell militär attack från Turkiet. EU har, för andra gången på kort tid varnat Turkiet för att hota Cypern med militärt våld. Grekland säger att ett hot eller en militär attack riktad mot Cypern också är en attack mot Grekland.

Efter den turkiska militära ockupationen 1974 av den norra delen av Cypern, med tusentals civila cypriotiska offer- har under senare tid den turkiska aggressionen ökat mot Republiken Cypern.

Turkiets ockupation och olagliga bosättningspolicy på norra Cypern strider mot alla internationella lagar.

Trots det har ingen regering eller politisk journalist kommenterat detta.

Baccus´ blog noterar det tydligt politiskt inkorrekta i att kritisera ett land som Turkiet. Som idag fortfarande kämpar med sin oförmåga att forma ett demokratiskt styrelseskick i landet!

Läs mer:   http://www.cyprus-mail.com/cyprus/army-must-be-ready-face-threat/20110910

Turkiet ockuperar EU-land. Hotar med militär intervention!

3 september 2011

Turkiet ockuperar Cypern. Ett EU-land. Med 40.000 militärer och med en utökad andel turkiska bosättare på den ockuperade delen av ön – det som Turkiet kallar för Norra Cypern. I en hastighet av ”nya bosättare” som vida överstiger den som man kan se i Israel/Palestina- konflikten. Den konflikten ska nu Turkiet ta till FN. Fräckheten hos den turkiska regimen får Baccus´ blog att bli stum.

Samtidigt undrar Baccus´ blog över den undfallenhet som EU visar mot Turkiet.

Förra månaden begravdes en civil grekcypriot som man först nyligen funnit kroppen av – han hade avrättats av turkiska armén när han försökte fly med sin mor. Man hade skjutit honom i båda benen, knivhuggit honom i lungorna innan man skar av honom hans huvud. Läs mer om detta i Cyprus Mail:

http://www.cyprus-mail.com/1974/brutally-murdered-1974-victim-be-buried-today/20110828

Nu hotar Turkiet att anfalla EU-landet Cypern därför att Cypern har träffat avtal med ett amerikansk borr-företag om att borra efter olja och gas på den södra – grekcypriotiska sidan av ön. Vad gör EU, undrar Baccus´ blog!