Archive for december, 2013

Rödgröna vallöften!

29 december 2013

Om några dagar är det nytt år, 2014. Och valår.

I september står striden mellan arbetslinjen och bidragslinjen. Och just nu ser bidragslinjen gå segrande ur den kampen.

Vad kan vi vänta oss av den nya rödgröna regeringen. Den kommer alltså att bestå av Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister.

Löfven har visserligen försökt att mörka sitt intresse för Vänstern i sin blivande regering. Men där har LO satt ner foten, som man för övrigt gjorde redan på Sahlins tid. Vänstern ska med, därför att många LO-medlemmar och ombudsmän är sedan gammalt förtjusta i den kommunistiska ideologin.

Vilka vallöften har man då släppt från de rödgröna partikanslierna.

Miljöpartiet vill som vanligt höja skatten för transporter. Bensinskatten ska naturligtvis höjas, likaså har man aviserat en extra kilometerskatt på lastbilstransporter. Det senare är något som fått bland annat det norrländska näringslivet att reagera. Med kilometerskatten kommer de norrländska åkerierna att tvingas att betala miljoner till staten i extra kilometerskatt, vilket kraftigt kommer att försämra lönsamheten och i många fall leda till nedläggelse av verksamheter.

Med dyrare lastbilstransporter kommer bland annat matpriserna att höjas, även för de miljöpartistiska småbarnsfamiljerna i Stockholms innerstad. 

Vänstern vill förbjuda alla vinstdrivande företag inom välfärdsområdet. Detta skulle innebära nedläggning av vårdcentraler och skolor. Vårdcentralerna och skolorna skulle då tas över av kommunerna, vilket ingen – inte ens kommunerna själva anser vara realistiskt.

För innevånarna gäller det att hålla sig friska vid vänsterns valvinst.

Socialdemokraterna vill till exempel höja den av Alliansen sänkta restaurangmomsen. De hittills ca drygt 5000 ungdomar som just fått sitt första jobb kommer Löfven med det beslutet att slänga ut i arbetslöshet. Istället för ett jobb i näringslivet kommer de att placeras i olika aktiviteter.

Han kommer dessutom att höja den av regeringen sänkta arbetsgivaravgiften för unga, vilket kommer att göra det dyrare att anställa unga, vilket enligt Löfven kommer att minska arbetslösheten bland unga(?).

Dessutom kommer han att ta bort det av socialdemokrater så förhatliga RUT-avdraget. Det är ett avdrag som hjälp många kvinnor in i ett arbete med avtalsenliga löner, semester- och pensionsersättningar. Socialdemokraterna fientlighet mot kvinnors rätt till egen försörjning fortsätter.

Arbetskraftsinvandring är ett rött skynke för Löfven. Vid rödgrön valvinst ska gränserna stängas för utländsk arbetskraft, den socialistiska protektionismen har fått ett uppfräschat ansikte i Löfven, påhejad av LO.

Löfven har varit osäker i sitt förhållningssätt mot Sverigedemokraterna.  Reinfeldt har däremot tydligt sagt vid flera tillfällen att man från Alliansens sida kommer att isolera SD från varje möjlighet till inflytande vid borgerlig valvinst.

Löfven har inte varit lika tydlig.

Löfven visade istället hur han ser på ett samarbete med det främlingsfientliga Sverigedemokraterna då han bjöd in dem till förhandling i samband med debatten kring brytpunkten kring statlig skatt. Löfven ändrade sitt förslag enligt krav från SD, så det skulle passa in i SD:s politik. Löfven har alltså klart uttalat sitt stöd för ett Socialdemokratiskt samarbete med det rasistiska och främlingsfientliga Sverigedemokraterna.

Vid rödgrön valvinst kommer det att blåsa snålt kring unga, kvinnor och invandrare.

Baccus´ blog noterar

Annonser

Regeringen vill att det i det kristna Sverige ska vara möjligt att låta skolavslutningarna avslutas med en psalm.

16 december 2013

Regeringen har kommit med ett förslag att det ska bli möjligt att exempelvis tillåta psalmsång vid skolavslutningar. Rosanna Dinamarca, som är Vänsterpartiets ”skolminister” tycker naturligtvis inte det. Hon vill väl att man ska ha gemenskapsläsning av något mera stalinistiskt.

Ibrahim Baylan, som är Socialdemokraternas ”skolminister” vet inte riktigt vad han ska tycka. Vi får se när förslaget kommer, säger han och hoppas att Chefen, Stefan Löfven (tillsammans med sin chef LO:s Karl-Petter Thorwaldsson) ska berätta för Ibrahim vad han ska tycka.

Ibrahim Baylan är å andra sidan helt klar över en sak: När skolavslutningen sker i kyrkan kommer förmodligen en präst säga några ord. Vilket är OK, bara inte Kristdemokraterna har något med prästen att göra, säger Ibrahim.

Baccus´ blog noterar att för en Socialdemokrat är Hägglund att jämföra med vad USA är för Iran.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/psalmer-i-skolan-bryter-mot-trosfrihet/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-vill-tillata-psalmer-vid-skolavslutning/

Stefan Löfven S(D), vann skattestriden! Men inte slutstriden!

11 december 2013

Stefan Löfven lyckades, efter att ha samarbetat med främlingsfientliga Sverigedemokraterna i Riksdagen hindra Alliansen att höja brytpunkten för statlig skatt.

Efter att vid förhandlingar med Sverigedemokraterna gett efter för flera av SD:s krav vann alltså Stefan Löfven sin seger i Riksdagen idag. Frågan som Baccus´ blog ställer sig är om Stefan Löfven tycker det är värt detta. Efter att Expressen idag presenterat vad Löfvens nya samarbetspartner tycker och skriver på nätet.

Å andra sidan tror Baccus inte Löfven bryr sig, detta med tanke på att om det var någon som stod i första ledet utanför skolan i Vaxholm för några år sedan och skrek ”Go Home” till sina lettiska kamrater, så var det ju Löfven och hans kamrater och ombudsmän fråm Metall och Byggnads. 

Men har Löfven vunnit något på detta samarbete. Inte bland väljarna. Argumentet som Löfven har haft är att Alliansen lånar till skattesänkningar, samtidigt som Löfven själv lånar till sin skuggbudget. Och samtidigt behåller Löfven även alla jobbskatteavdrag – också det femte och sista. Logiken är inte helt glasklar.

Baccus´ blog noterar.

Eu och svenska politiker ignorerar turkiska övergrepp!

7 december 2013

Baccus´ blog har vid flera tillfällen kritiserat den turkiska ockupationen av EU-landet, Republiken Cypern. Baccus´blog har vid de tillfällena förvånansvärt nog i vår tur kritiserats för kritiken. Till och med av en svensk ”statsvetare”.

Idag protesterade dussintals grekcypriotiska bönder mot att turkiska ockupationstrupper, med vapenmakt hindrade dem från att odla sin  egen mark i buffertzonen. Detta strider mot den överenskommelse som Förenta Nationerna träffade med de stridande parterna efter invasionen 1974.

Men de här typen av arroganta övergrepp från den turkiska ockupationsmakten har hänt tidigare, senast i juni månad i år. Också då utan reaktion från EU.

Baccus´ blog noterar den arrogans som ockupationsmakten Turkiet visar. Baccus´ blog noterar också den undfallenhet som EU visar vid de turkiska övergreppen.

Baccus´ blog anser att Turkiet ska dra tillbaka sina 50.000 tungt beväpnade soldater från Cypern, samt upphöra med de illegala bosättningarna på ön.

4000 unga i restaurangbranschen får sparken när Löfven vinner valet!

6 december 2013

”Rakt På” heter ett intervjuprogram i SVT. Det är Mats Knutsson som intervjuar politiker – den här gången Stefan Löfven.

Av många frågor och svar fastnade Baccus för en fråga i slutet av programmet. Mats Knutsson kom in på frågan om krogmomsen. Dvs den sänkning från 25% moms till 12%, som Alliansen har drivit igenom.

Oppositionen har varit kritisk till reformen som man anser inte skulle ge flera jobb utan mest ge mer vinst till krögarna. Nu visar en rapport från Konjunkturinstitutet, grundat på siffror från SCB att antalet arbetade timmar, omräknad i årsarbetskraft har ökat med 4000. Dessutom har priserna minskat med ca 4%.

När Mats Knutsson frågade Löfven om detta fick han till svar att siffrorna inte stämde. Vad Löfven grundade detta på fick vi inget svar på. Baccus tror att dock Löfven tyckte att siffrorna inte stämde därför att de inte stämde med Löfvens politiska agenda.

När Mats Knutsson frågade om Löfven skulle ”återställa” momsen till 25% svarade Löfven klart ”Ja”. Mats Knutsson frågade då om de 4000, mestadels unga som fått sitt första arbete i restaurangbranschen skulle tvingas att sluta svarade Löfven ”ja” även på den frågan.

Baccus´ blog noterar

Talmannen agerar enligt Riksdagsordningen! Socialdemokraterna anklagar honom för att ta partipolitiska hänsyn??

5 december 2013

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande i finansutskottet anklagar Talmannen för att ta partipolitisk hänsyn när han väljer att följa Riksdagsordningen enligt Grundlagens bestämmelser.

Baccus´ blog noterar att Talmannen följer de rekommendationer som han erhållit från Riksdagens jurister. Vilket också är alldeles riktigt.

Vad Fredrik Olovsson i Socialdemokraterna inte vet, eller bryr sig om är att det är den svenska Grundlagen som gäller i det här läget och inte vad några obildade riksdagsledamöter tycker i fikarummet. 

Löfven i nära samarbete med främlingsfientliga Sverigedemokrater!

5 december 2013

I nära samarbete med det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna går nu Stefan Löfven till samlad attack mot Alliansen. Genom att bryta mot den Riksdagsordning som gällt i nästan 20 år skapar Löfven, tillsammans med nazisterna kaos i Riksdagen.

Baccus´ blog noterar att den svenska konstitutionella ordningen, sammanhållen av den svenska Grundlagen inte hindrar den förre fackordföranden i Metall Stefan Löfven, numera Socialdemokraternas ordförande.

Med osannolik arrogans tolkar han lagen som f-n läser bibeln.

Att Stefan Löfven vid flera tillfällen påstått att han inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna visar på en inställning till sanningen som manar till vaksamhet om han kommer in i Rosenbad som Statsminister.

Trots att alla sett de bilder från Löfvens förhandlingar med Sverigedemokraterna som cirkulerat i pressen upprepar han med en dåres envishet; Jag kommer inte att samarbeta med SD.

Baccus´ blog noterar.