Archive for maj, 2014

Kvällens Agenda: Kolla också in det här!

4 maj 2014

Man kan också dela upp Sysselsättningsgraden i olika åldersgrupper. Så här skulle det då se ut.

Ålder    2006     2013

15-24   39,8%  41,5%

25-34   81,8%  80,8%

35-44   86,8%  88,5%

45-54   85,2%  86,7%

55-64   69,8%  73,7%

65-74   10.1% 14,8%

Baccus´ blog noterar

Annonser

Kvällens Agenda: Partiledardebatt – men kolla in här först!

4 maj 2014

Man brukar från oppositionens sida prata om hur regeringen misslyckats med arbetsmarknadspolitiken. Man pratar om massarbetslöshet.

När man pratar om antalet arbetslösa, som Löfven, Fridolin och Sjöstedt gillar att göra, tar man en siffra som faktiskt är rätt. Ur deras synpunkt naturligtvis.

När man jämför med 2006, det år då Alliansen tog över från S, tar man självklart inte heller hänsyn till att Sveriges befolkning har vuxit.

För en tid sedan pratade man istället om sysselsättningsgrad. Det vill säga den procentuella andelen av landets befolkning i arbetsför ålder som hade ett arbete.  Vid den tiden låg den siffran bättre till än antalet arbetslösa, och den siffran låg bättre till i munnen på de rödgröna.

Det kan vara bra att veta varför de Rödgröna ändrade angreppspunkt.

Så om vi skulle titta på den siffra som faktiskt Baccus´ tycker är mer rätt att prata om, Sysselsättningsgraden, hur ser den då ut.

Sysselsättningsgrad är alltså den procentuella andelen sysselsatta bland personer i arbetsför ålder, det vill säga i åldern mellan 15 – 74 år. Och oavsett hur befolkningen ökar eller minskar följer sysselsättningsgraden procentuellt med.

Om du jämför mellan mars 2006 och mars 2014 ser det ut så här:

Mars 2006: 64,5% (eller säsongsrensat 65,5%)

Mars 2014: 65,4% (eller säsongsrensat 66%)

Så det är inte konstigt att oppositionen har ändrat angreppspunkt.

Baccus´ blog noterar.